― تبلیغات ―

spot_img

ضمائر فاعلی

ضمیر در زبان انگلیسی چیست ؟ ضمیر کلمه ای است که جانشین اسم می شود ، و از تکرار اسم جلوگیری می کند ضمیر فاعلی در...
خانهآموزشضمائر فاعلی

ضمائر فاعلی

ضمیر در زبان انگلیسی چیست ؟

ضمیر کلمه ای است که جانشین اسم می شود ، و از تکرار اسم جلوگیری می کند

ضمیر فاعلی در انگیسی چیست ؟

در جایگاه فاعل هستند و در اول جمله قرار میگیرند

ضمائر فاعلی عبارت اند از

  • I = من
  • YOU =  تو یا شما
  • HE=  او برای آقایان
  • SHE =  او برای خانم ها
  • IT =  آن برای اشیا و حیوانات
  • WE = ما
  • THEY = آنها

مثال برای ضمایر فاعلی        

Ali is a student

علی یک دانش اموز است.

.He is a student

او یک دانش اموز است.

.Ali and zahra are teachers

علی و سارا معلم هستند.
They are teachers
آنها معلم هستند.

ضمیر you =برای مخاطب مفرد و جمع
You are a manager
تو یک مدیر هستی.
You are managers
شما یک مدیر هستید

ارسال دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید